Każdy temat jest przez nas traktowany indywidualnie.

Wiemy, że nie ma dwóch identycznych potrzeb, tak jak nie ma dwóch identycznych ludzi.
Dlatego nasze podejście do każdego tematu jest wyjątkowe. Staramy się zrozumieć potrzeby klienta i znaleźć idealne rozwiązanie.

Mamy opracowane własne, unikalne metody pozwalające precyzyjnie zdefiniować potrzebę klienta oraz uzyskać najlepsze wyniki.

Obejmują one w szczególności takie elementy jak:

 • Analiza oczekiwań klienta
  Etap ten to głównie rozmowy z klientami. Próbujemy ustalić ich wizję. Doprecyzowujemy cele, które chcą zrealizować, pytamy o to jak widzi współpracę i jakie ma oczekiwania związane z całą kampanią i obsługą. Analizujemy również rynek oraz całe otoczenie konkurencyjne klienta;
 • Planowanie działań
  Etap ten to ustalania strategii, którą chcemy zrealizować. Strategię zawsze ustalamy w oparciu o rozmowy z klientem. Każda strategia jest tak przygotowania, aby dobrać odpowiednie narzędzia marketingowe oraz aby zrealizować cele, które chce uzyskać klient;
 • Kreacja
  Przygotowujemy kompleksową identyfikację wizualną firmy i wszystkie elementy graficzne, które będziemy wykorzystywać w kampanii;
 • Monitorowanie
  Etap ten dotyczy nie tylko monitorowania efektów prowadzonych działań, ale także monitorowanie poziomu zadowolenia klienta. Sprawdzamy tutaj czy kampania odpowiada oczekiwaniom i wizji klienta jak taka kampania powinna przebiegać;

Zapraszamy do kontaktu: biuro@nicecity.pl
Współpraca: Contentorganica.pl