[Głosów:1    Średnia:5/5]

Reklama to przekaz skłaniający do zakupu lub użycia określonego produktu, lub usługi. Na każdym kroku spotkać się można z różnego rodzaju reklamą czy promocją produktów skierowanych do określonych grup docelowych. Jednak nie wszystko, co uchodzi za ogólnodostępne w sprzedaży, znajduje się na liście produktów posiadających autoryzację na reklamę. Istnieje kilka przypadków, kiedy reklama jest niedopuszczalna przez prawo: wyroby alkoholowe, hazard, solaria oraz papierosy i artykuły tytoniowe.

Promocja papierosów według prawa

Papierosy, artykuły tytoniowe oraz akcesoria udaremniające spożywanie tytoniu posiadają całkowity zakaz reklamy i promocji narzucony przez prawo (art. 8 ust. 1). Reguła ta mówi o szkodliwości używek tytoniowych (w tym e-papierosów i gum nikotynowych) dla zdrowia użytkownika oraz jego otoczenia. Niedopuszczalne jest więc zachęcanie do ich używania i przyjmowania w miejscach publicznych oraz ogólnodostępnych mediach.
Reklama, promocja, a także ich sponsorowanie podlega karze pieniężnej oraz ograniczenia wolności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów nikotynowych do obiegu.

Chociaż reklama i czynności związane z promocją papierosów i artykułów tytoniowych jest niedozwolona, dopuszcza się udostępnianie komunikatów zawierających techniczne treści. Informacje handlowe związane z dystrybucją oraz produkcją wyrobów i akcesoriów tytoniowych mogą być udostępniane w relacjach pomiędzy osobami zajmującymi się ich marketingiem.

Według paragrafów traktujących o ochronie zdrowia, dopuszczalne jest pojawienie się wyrobów tytoniowych i akcesoriów wyłącznie w kampaniach promujących akcje antynikotynowe.

Czego dotyczą ograniczenia?

Zakaz promocji i reklamy dotyczy wszystkich produktów zawierających w swoim składzie nikotynę, oraz artykułów ściśle powiązanych z ich konsumpcją. Na liście produktów zakazanych znajdują się więc:
a) wyroby tytoniowe,
b) papierosy elektroniczne,
c) pojemniki zapasowe,
d) rekwizyty tytoniowe,
e) produkty imitujące wyroby tytoniowe.

Prawo zakazuje rozpowszechniania między innymi komunikatów, nazw, wizerunków marek oraz symboli nawiązujących do wyżej wymienionych akcesoriów. Niedozwolone jest również popularyzowanie nazw i symboli graficznych należących do producentów wyrobów i artykułów tytoniowych.
Zakazem objęte jest również umieszczanie treści sugerujących mniejszą szkodliwość danego produktu tytoniowego na tle marek konkurencyjnych. Zamiast wprowadzających w błąd informacji dotyczących właściwości nikotyny i wyrobów ją zawierających np. lecznicza, odmładzająca, pobudzająca. Wyroby, ani ich opakowania nie mogą przypominać produktów medycznych, żywnościowych czy kosmetycznych. Wymagane jest natomiast umieszczenie widocznego ostrzeżenia na opakowaniach związanego ze szkodliwością produktów tytoniowych.

Prawo to dotyczy również informacji sugerujących, iż wyroby tytoniowe nie zaburzają warunków środowiskowych, np. są biodegradowalne, nie wywołują zanieczyszczeń itp.

Branża zakazana w mediach

Promocja i reklama marek, symboli oraz wyrobów tytoniowych i akcesoriów związanych z jego spożywaniem jest całkowicie zakazana dla takich nośników medialnych i miejsc jak:
a) telewizja,
b) radio,
c) kina,
d) placówki oświatowo-wychowawcze i szkoły,
e) placówki medyczne (np. zakłady opieki społecznej, apteki, przychodnie, instytuty badawcze),
f) obiekty sportowo-rekreacyjne,
g) prasa – zwłaszcza dziecięca i młodzieżowa,
h) plakaty i billboardy,
i) Internet (np. portale społecznościowe, reklamy sponsorowane, strona internetowa).

Jak to widzi SEO?

Producenci mogą skorzystać z usług pozycjonowania ich strony internetowej jedynie po uwzględnieniu warunków prawnych. Udostępniane treści nie mogą posiadać charakteru reklamowego, ani promującego użycie podmiotów zakazanych. Istotna jest w tym przypadku prawidłowa optymalizacja strony, uwzględniająca dopuszczalne słowa kluczowe. We wpisach zgłębiających poruszany temat, karalne jest użycie słów takich jak np. „polecam”, „dla każdego”, „spróbuj” itp.

Strona internetowa i opinie

Według prawa, założenie strony internetowej powiązanej z wyrobami tytoniowymi (np. sklep internetowy) nie jest nielegalne, pod warunkiem, że spełnia określone warunki. Administratorzy strony nie mogą udostępniać na stronie treści wspomnianych w artykule – wizerunek i nazw marek, symboli graficznych produktów.

Domena nie może być ogólnodostępna – dopuszczalny jest dostęp wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weryfikacja może polegać na złożeniu stosownego oświadczenia lub założeniu konta. Te same zastrzeżenia obowiązują w przypadku wizytówek w sieci. W przypadku portali społecznościowych (tj. Facebook, Instagram) zamieszczanie innych treści niż kampanie antynikotynowe jest zakazane dla firm powiązanych z ich produkcją i dystrybucją.

Wiek użytkowników musi zostać zweryfikowaniu również podczas zamieszczania komentarzy i opinii dotyczących wyrobów i akcesoriów tytoniowych. Dostęp do tego typu komunikatów również należy ograniczyć użytkownikom niezalogowanym.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *